Basketbalový CAMP pre 2009 a mladšie

Autor: Petra Sukubová

V Young Angels Academy rozbiehame projekt, v ktorom sa snažíme zmobilizovať dievčatá pred svojím prvým oficiálnym vstupom vo svojej vekovej kategórii v celoslovenskej súťaži, aby sme ich vedeli podchytiť ešte pred ligovými zápasmi a urobili si prvotnú predstavu. Vyberáme talentované dievčatá, ktoré už trénujú v družstvách či prípravkách. Ide o niekoľko tréningov počas roka cez sviatky či prázdniny, kde počas 2-5 dní budú dievčatá spolu trénovať a budeme sa snažiť, aby odohrali aspoň jeden turnaj a prípravné zápasy.

Dnes na prvý tréning prišlo 14 dievčat (ďalších 8 sa ospravedlnilo pre chorobu či pobyt mimo Košíc). Pod vedením tréneriek Petry Sukubovej a Petry Dvorščákovej sa postupne zoznámili a vybehali štedrovečerné menu. Veríme, že po novom roku sa počet ešte navýši a dievčatá sa viac zohrajú. Hlavným cieľom CAMPU je rodičov naučiť na precíznu dochádzku a u dievčat vylepšiť herné činnosti jednotlivca či spoluprácu na ihrisku. Samozrejme nezabúdame, že dievčatá basketbal musí hlavne baviť a medzi cvičenia zaraďujeme rôzne hry. Obdobie medzi 7-10 rokom je zlatý vek motoriky pre rozvoj koordinačných schopností, ale aj rýchlosti, obratnosti. Preto sa budeme snažiť do tréningov zaradiť čo najviac cvičení, aby sme ich rozvoj u dievčat podporili.

Počas prázdnin nás čakajú ešte 3 tréningy a potom sa dievčatá pripoja k svojim družstvám. Ďalší CAMP bude cez jarné prázdniny.

 

 
Fakturačné údaje

YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice

IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX

Transparentný bankový účet

bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005

Kontaktné osoby

Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk

Tomáš Drankaľuk
manažér mládeže
tel.: +421 908 994 605

Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242